Duurzaamheidsrapport 2016

Voor Palmberg is economisch en ecologisch denken en handelen een vast onderdeel van de eigen bedrijfsfilosofie en is in elk onderdeel van het bedrijf van praktische toepassing.

We spreken niet alleen van een actieve bescherming van het milieu en de gezondheid maar laten ook daden spreken. Hoge kwaliteitsnormen en een milieubewuste productie zijn de basis van onze lange levensduur en emissiearme producten. Al sinds 1995 onderzoekt Palmberg de gevolgen van haar bedrijfsprocessen op het milieu en tracht dit, naar mogelijkheden, voortdurend zoveel mogelijk te beperken.

In de periode 1996-2006 zette PALMBERG deze gevolgen voor het milieu in een milieuverklaring uiteen. Sinds 2007 vindt de gehele beschouwing en voorstelling van de bedrijfsprocessen in de vorm van een duurzaamheidsverslag plaats. In het jaarlijks verschijnende verslag geeft Palmberg duidelijk de economische ontwikkeling, milieuvriendelijke wijze van productie en haar maatschappelijke betrokkenheid weer.

Voor alle PALMBERG klanten, medewerkers, lokale autoriteiten en geïnteresseerden is het actuele duurzaamheidsrapport 2016 in de rubriek ondernemen / duurzaamheid als PDF-bestand beschikbaar.

Palmberg - Voor een gezonde werkomgeving!