Kwaliteit is een verplichting tegenover de klant!

De productie van hoogwaardige producten begint tegenwoordig met de selectie van hoogwaardige materialen, de continue bewaking van zowel de kwaliteit als de continuïteitsgarantie. Met zorg begeleidt Palmberg haar producten tijdens het proces vanaf de materiaal inkoop tot kantoormeubilair. Daarbij zijn hoge kwaliteitsstandaarden en een milieubewuste productie de basis voor een duurzaam Palmberg-product.

Om ook in de toekomst voortdurend een hoge kwaliteit van de eigen producten te kunnen garanderen en te waarborgen, vindt sinds 1-4-2015 bij Palmberg een permanente analyse, controle en evaluatie van de gemaakte onderdelen plaats door de “Quallity Assurance Officer” Mathias Schwaß. Na zijn opleiding ‚Machinebouw’ aan de Erns-Abbe-Hogeschool in Jena, liep de in Schwerin geborene een anderhalf jaar durende stage inclusief afstudeerscriptie met als thema ‚Procesoptimalisatie en kwaliteitsborging’ bij Palmberg. Tijdens deze periode werd de basis gelegd voor een nog professionelere kwaliteitsborging in het bedrijf. Het ontworpen systeem maakt, door specifieke meetmethoden, de controle van de gemaakte onderdelen en de controle op onregelmatigheden aan machines waarmee het meubilair wordt gemaakt mogelijk. Dagelijks worden door de Quallity Assurance Officer en productiemedewerkers, van Palmberg, steekproefsgewijs verschillende onderdelen uit het productieproces gecontroleerd. Alle gegevens worden naar aanleiding van de metingen, online in een proces-controlekaart ingevoerd. De ingevoerde data worden vervolgens aan de leiding beschikbaar gesteld om zo, in het geval van afwijkingen of bij opgetreden problemen, meteen te kunnen reageren en zo de standaard Palmberg-garantie te kunnen waarborgen.

Naast deze reeds uitgevoerde testprocedures, wordt per december 2015 het thema ‚kwaliteitswaarborging’ verder geoptimaliseerd. Met de inzet van een nog modernere test, wordt de kwaliteitscontrole in de toekomst niet meer ‚met de hand’ maar via een optisch meetsysteem (camera) uitgevoerd. We willen de toekomst niet alleen aan onze eigen eisen voldoen, maar vooral aan de eisen van onze klanten!

  • Qualität Produkt Test

  • Qualität Produkt Test

  • Qualität Produkt Test

  • Qualität Produkt Test

  • Qualität Produkt Test

  • Qualität Produkt Test

  • Qualität Test

  • Qualität Produkt Test Auswertung

  • Qualität Produkt Test