BKK Deutsche Bank AG, Düsseldorf

Moderniteit, transparantie, communicatie

Wie belang hecht aan een goede gezondheid, heeft een partner nodig die open staat voor alle vragen en wensen op dit gebied. De BKK der Deutschen Bank is zo'n partner. Het bedrijf beschouwt zichzelf als dienstverlener en is zich, als betrouwbare partner op het gebied van gezondheid, bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn klanten. Veel verzekerden van de BKK der Deutschen Bank omschrijven het bedrijf daarom als bijzonder klant- en kwaliteitsgericht. Als element van een van de sterkste gezondheidssystemen biedt de BKK der Deutschen Bank een uitgebreide bescherming bij ziekte aan, van medische maatregelen voor preventie en vroege diagnose tot volledige verzorging bij ziekte en het opstellen van individuele programma's voor revalidatie.

Daarbij zoekt de onderneming voortdurend naar nieuwe wegen en oplossingen om de klant met raad en daad ter zijde te staan bij alle vragen die hij of zij heeft over gezondheid en medische voorlichting. Een principe dat ook voor het bedrijf PALMBERG en de objectinrichter OFFERMANNS & PARTNER geldt. Gezamenlijk met hun klanten en partners bedenken beide bedrijven telkens weer nieuwe, innovatieve oplossingen voor de kantooromgeving met afzonderlijke plaatsen voor communicatie, samenwerking en geconcentreerd werken.

Individuele werkplekken

Met de verhuizing van het historische bankgebouw aan de Düsseldorfer Königsallee naar de tegenoverliggende Kö-Galerie kreeg de BKK der Deutschen Bank de mogelijkheid om de eigen kantoorstructuren modern en toekomstbestendig in te richten en vorm te geven. Wat betreft design en technische inrichting stelde de directie daarbij zeer hoge eisen aan de vormgeving van de werkplek. Het vooraf ontworpen kantoorconcept voor de BKK houdt rekening met de diverse werkeisen van de afzonderlijke afdelingen en biedt parallel de mogelijkheid voor een open communicatie tussen medewerkers en verzekerden. Voor het concept en de omzetting ervan werden de verantwoordelijken van de BKK professioneel ondersteund door de objectinrichter "OFFERMANNS & PARTNER Objekteinrichtung" uit Krefeld. In samenwerking met PALMBERG ontwikkelde en realiseerde OFFERMANNS & PARTNER het veelzijdige concept voor de kantoorruimtes  - telkens afgestemd op de concrete arbeidsprocessen en de verschillende afdelingen van de onderneming. In de nieuwe ruimtes van de BKK ontstonden zo groeps- en afdelingsbureaus, transparante communicatiezones en gedeeltes voor informele uitwisseling. Doorslaggevend voor het nieuwe, transparante officelandschap was het juiste meubilair, dat rekening moest houden met de persoonlijke werkwijzen en de gezondheid van de medewerkers van de BKK. Dankzij de volledig ergonomische werkplekken met elektromotorisch in hoogte verstelbare tafels en beeldschermhouders kunnen de BKK-medewerkers op elk moment moeiteloos wisselen tussen zittende en staande werkzaamheden, wat ten goede komt aan hun gezondheid.

  • BKK Deutsche Bank - Entree

  • BKK Deutsche Bank - Zittings met CREW en PRISMA 2

  • BKK Deutsche Bank - kantoortuin met PRISMA 2

  • BKK Deutsche Bank - trefpunt KIT

  • BKK Deutsche Bank - Conferentie ruimte met PALMA

  • BKK Deutsche Bank - kantoortuin met PRISMA 2, ORGA·PLUS en CREW

  • BKK Deutsche Bank - kantoortuin met PRISMA 2, ORGA·PLUS en CREW

  • BKK Deutsche Bank - keuken

  • BKK Deutsche Bank - kantoortuin met PRISMA 2, ORGA·PLUS en CREW

Bovendien zijn de werkplekken qua oppervlak en uitrusting herkenbaar op basis van gelijke detailkenmerken; alle medewerkers van de BKK werken aan gelijk grote tafels met beeldschermhouders, akoestische scheidingswanden en persoonlijke opbergruimte in de vorm van een mobiele caddy. Daarnaast zorgt het gebruikte kleurconcept voor een verhoogde attentiewaarde. Vanwege de ongebruikelijke plattegrond van het gerenoveerde gebouw werd besloten om de diverse inrichtingsobjecten per afdeling verschillend uit te voeren. Hierdoor zijn de diverse afdelingen beter herkenbaar en wordt de oriëntatie eenvoudiger. Zo werden akoestische scheidingswanden, plantenbakken en bureaustoelen telkens in kleur uitgevoerd, wat in de verder decent gehouden omgeving voor een gezellig beeld zorgt. Ook de wisseling in kleur van de vloerbedekking tussen werk- en loopvlakken, in combinatie met de kleuren, draagt bij aan de aangename atmosfeer en vereenvoudigt de oriëntatie voor de mensen. 

De zo gecreëerde werkomgeving biedt BKK-medewerkers en cliënten in zes bedrijfsafdelingen een actuele en moderne omgeving. Dit komt direct tot uitdrukking in de kwaliteit van de adviezen en de motivatie van de medewerkers.