• Bedrijf
  •  Unternehmenspolitik

Ondernemingsbeleid

PALMBERG Büroeinrichtungen + ServiceTraditierijk en waardegeoriënteerd

De in het jaar 1991 door Uwe Blaumann en Torsten Utz opgerichte onderneming PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH wordt vandaag in tweede generatie door hun dochters Nicole Eggert, geboren Blaumann, en Julianne Utz-Preußing voortgezet. Daarmee blijft de onderneming in familiehand en doet daarmee recht aan de oprichters, de waarde van de onderneming verder te dragen. De onderneming is naar de eisen in hetkwaliteitsmanagement naar ISO 9001, het milieumanagement naar ISO 14001 alsook het werkveiligheidsmanagement BS OHSAS 18001 gecertificeerd. Daarnaast zijn alle aangeboden producten gecertificeerd met het GS-keurmerk en het milieukeurmerk Blauer Engel RAL UZ 38. Sinds 2015 heeft PALMBERG ook een  energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 in de onderneming ingevoerd. De duurzaamheid van de PALMBERG-producten staat daarbij borg voor het spaarzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en maakt zo van de onderneming een milieuengel betreffende werkplekinrichting.


Met kwaliteit naar een duurzame toekomst

Als één van de toonaangevende producenten van de duitse kantoormeubelindustrie streeft de onderneming in zijn werken – zowel intern alsook extern tegenover zijn afnemers – op alle gebieden naar een hoge en continu betere kwaliteit. PALMBERG biedt zo niet alleen in het product-, maar ook in in het service- en dienstverleningsbereik een eerste klas kwaliteit voor het dagelijkse werk met zijn cliënten. Daarbij geldt sinds de oprichting van de onderneming de basisregel, dat kwaliteitsproducten alleen met gekwalificeerd personeel en het nieuwste machinepark gerealiseerd kan worden. PALMBERG beschikt daarom over één van de modernste kantoormeubelfabrieken van Europa. Door een flexibel en hoog geautomatiseerd machinepark in verbinding met een innovatieve lasertechnologie op het gebied van de  kantenverwerking, worden bij PALMBERG kantoormeubelen van allerhoogste kwaliteit geproduceerd. Door de voortdurende productietechnische optimering van de eigen productie, zet PALMBERG kleine en grote kantoorlandschappen perfect in scène en maakt zo een op maat gemaakte ruimte voor iedere situatie mogelijjk.

Duurzaamheid – voor een gezond en veilig werkklimaat

Onze medewerkers zijn ons grootste goed. Daarom streven wij ernaar, een zo groot mogelijke veiligheid bij alle productieprocessen op onze locaties te garanderen. Op basis van actuele risicoanalyses nemen wij maatregelen ter bescherming van onze eigen medewerkers alsook voor externe medewerkers, die op onze locaties werken. Aangezien het veiligheidsdenken van elke individuele medewerker van groot belang is  voor de totale veiligheid, willen wij de medewerkers aanzetten tot een veilig handelen en denken door een open informatiebeleid en door terugkerende scholingen en trainingen. Het thema werkveiligheid begeleidt ons dagelijks in ons handelen en zal zich in het bewustzijn van ieder individu verankeren. Duurzaamheid ontwikkelt zich steeds meer tot een kernpunt van een toekomstgeoriënteerde  ondernemingscultuur. Zowel werkveiligheid alsook de algemene en bedrijfsinterne milieubescherming en een sociaal engagement in de regio, zijn naast de verplichting kwalitatief hoogwaardige kantoormeubelen te produceren, gelijjkwaardige doelstellingen van ons ondernemingsbeleid. Al sinds 1995 heeft PALMBERG daarom de aandacht gericht op een duurzame productie van zijn producten en is dit vast in de bedrijfsfilosofie verankert. Met moderne productiemethodes en milieuvriendelijke materialen rekening houdend met de sociale normen, streeft de onderneming sindsdien naar een vermindering van de effecten op het milieu. Voor de onderneming ist zo het ecologisch denken en handelen een vast bestanddeel geworden van de eigen bedrijfsfilosofie en wordt in elke afdeling van de onderneming toegepast.

Een duurzame ontwikkeling verlangt vandaag de dag meer dan alleen de beschouwing van ecologische aspecten. Integendeel worden de  economische, ecologische en sociale aspecten als geheel beschouwd. Deze doelstelling kan alleen worden bereikt, als ieder individu deze doelstelling kent. Om deze reden wordt elke medewerker bij PALMBERG bewust gemaakt voor de omgang met natuurlijke hulpbronnen. Daarbij bevestigt het ondernemingsmanagement door het gebruik van innovatieve productieprocessen zijn standpunt voor een consequente milieubescherming. Met het productcertificaat LEVEL,  die de duurzaamheid van producten uit de kantoormeubelindustrie weergeeft, wil PALMBERG haar potentiële klanten een extra meerwaarde bieden en de hoge norm van de eigen bedrijfsprestatie nog transparanter tonen. Het LEVEL-certificaat wordt toegekend aan producten die van productie tot levering voldoen aan ecologische, sociale en economische normen. Daarbij worden niet alleen de toegepaste materialen en het energieverbruik beoordeeld, maar ook de gezondheid voor mens en ecosystem, alsmede de bereidheid van de onderneming om maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen.


Compliance – uit overtuiging

Ook toekomstig willen we onze positie als één van de toonaangevende producenten van de duitse kantoormeubelindustrie op het gebied van kwaliteit, service en innovatie houden en uitbouwen. Dit zal alleen door een in der loop der tijd gegroeide en vertrouwelijke relatie tussen ondernemingsmanagement, medewerkers, leveranciers, klanten en een intact leefmilieu mogelijk zijn. Met betrekking tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we daarom besloten, een gedragscode in het leven te roepen om ethisch en maatschappelijk wangedrag te vermijden. Deze gedragscode beschrijft principes en gedragingen waarnaar we oordelen. Bovendien sporen we onze klanten, leveranciers en geïnteresseerden aan ons voorbeeld te volgen. Wij verplichten ons ertoe samen met onze partners ervoor te zorgen dat duurzame normen vaste voet krijgen. Klanten, leveranciers en dienstverleners worden in ons managementsysteem geïntegreerd en vakhandelaren worden in het kader van contractuele overeenkomsten gevraagd verantwoordelijk te handelen. Bij het plaatsen van een order gaat de voorkeur uit naar dienstverleners en leveranciers met beschikbare managementsystemen. Ook toekomstig zal PALMBERG de hoogste eisen verbinden aan de eigen kantoormeubelen en het als een verplichting zien, te werken aan een consolidering van de tot dusver geleverde diensten. Met versterkt engagement zal de onderneming de toekomstige uitdagingen, in het bijzonder op het gebied van ecologische balans en sociale verantwoordelijkheid, niet uit de weg gaan.


Sociaal Engagement

Als producent van kantoormeubelen is PALMBERG sinds decennia een belangrijke werkgever in de regio. De onderneming heeft sinds de oprichting de betekenis van een intacte sociale omgeving herkent en doet daarom veel inspanning om deze sector te ondersteunen. Voor het management heeft sociaal verantwoordelijk handelen hoogste prioriteit Met de eigen medewerkers, klanten en leveranciers wordt gestreefd naar jarenlange, eerlijke, gewaardeerde en bindende samenwerking. Bovendien zien we het als een morele verpflichting, sociaal engagement tegenover benadeelde mensen te brengen. Voortdurend in het eigen productieproces verankerd, maakt PALMBERG het sinds 20 jaar mogelijk mensen met een handicap aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Door dit engagement werken een groot aantal mensen met handicap in verschillende afdelingen als deelgenoten samen met onze onderneming. Tegelijkertijd is PALMBERG ook met de stad Schönberg, waar de onderneming opgericht werd en de directeuren Uwe Blaumann en Nicole Eggert woonachtig zijn, alsook met de regio nauw verbonden. Met trots ondersteunt het bedrijf steeds weer culturele- en sportverenigingen alsook sociale voorzieningen in financieel en materieel opzicht. Hierbij ligt een bijzonder oogmerk op het verschaffen van een attractieve vrijetijdsbesteding voor kinderen en jeugdigen alsook andere sport- en cultuurgeïnteresseerden, die in gelijke mate de bedrijfswaarden als fairheid, vertrouwen en betrouwbaarheid weerspiegelen.

01.01.2020

Ondernemingsbeleid