• Home
  •  Bedrijf
  •  Onze Verantwoordelijkheid
  •  Unternehmenspolitik

Ondernemingsbeleid

PALMBERG Büroeinrichtungen + Service

Rijk aan traditie en waarden en normen  

De onderneming PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH, in 1991 opgericht door Uwe Blaumann en Torsten Utz, wordt vandaag de dag in de tweede generatie voortgezet door hun dochters Nicole Eggert, geborene Blaumann, en Julianne Utz-Preußing. Het bedrijf blijft dus in familiebezit en voldoet aan de eis van de oprichters om de waarden van het bedrijf voort te zetten. Het bedrijf is gecertificeerd volgens de normen van het kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001, het milieumanagement volgens ISO 14001, alsook het arbomanagementsysteem ISO45001. Bovendien  zijn alle aangeboden producten gecertificeerd met het GS-keurmerk en het milieukeurmerk Blauer Engel RAL UZ 38. Sinds 2015 heeft PALMBERG ook een  energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 geïmplementeerd. Maar de beste garantie voor een spaarzaam gebruik van grondstoffen is de lange levensduur van de PALMBERG producten, die het bedrijf een milieu-engel maakt op het gebied van werkplek- en kantoorinrichting.

 

Met kwaliteit naar een duurzame toekomst

Als een van de toonaangevende fabrikanten in de Duitse kantoormeubelindustrie streeft het bedrijf naar een hoogwaardige en constante verbetering van de kwaliteit in al zijn activiteiten - zowel intern alsook extern ten opzichte van zijn klanten. Zo biedt PALMBERG niet alleen een eersteklas kwaliteit voor het dagelijkse werk van haar klanten in de productsector, maar ook in de dienstensector en service. Sinds de oprichting van het bedrijf hanteren wij het principe dat kwaliteitsproducten alleen met gekwalificeerd personeel en de modernste machines kunnen worden gerealiseerd. PALMBERG beschikt daarom over één van de modernste kantoormeubelfabrieken van Europa. Door een flexibel   sterk geautomatiseerd machinepark in combinatie met zeer innovatieve lasertechnologie op het gebied van kantenbandafwerking, produceert PALMBERG kantoormeubilair van de hoogste kwaliteitsklasse. Door de steeds terugkerende optimalisatie van onze productietechnologie creëren wij voor zowel kleine als grote kantoren een perfect kantoorlandschap en maakt zo een op maat gemaakte ruimte voor iedere situatie mogelijk.

Duurzaamheid – voor een gezond en veilig werkklimaat

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom streven wij ernaar om in alle werkprocessen op onze locaties een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te waarborgen. Op basis van actuele risicoanalyses nemen wij maatregelen ter bescherming van onze eigen medewerkers alsook voor externe medewerkers, die op onze locaties werken. Omdat het veiligheidsdenken van elke individuele medewerker van groot belang is voor de algemene veiligheid, moedigen we onze medewerkers aan om veilig te handelen en te denken door middel van een open informatiebeleid, terugkerende trainingen en instructies. Het thema werkveiligheid begeleidt ons dagelijks in ons handelen en zal zich in het bewustzijn van ieder individu verankeren. Duurzaamheid ontwikkelt zich steeds meer tot een kernpunt van een toekomstgeoriënteerde  bedrijfscultuur. Veiligheid op het werk, evenals algemene en interne milieubescherming en een sociale betrokkenheid bij de regio, zijn naast de verplichting om kantoormeubilair van hoge kwaliteit te produceren, gelijkwaardige doelstellingen van ons ondernemingsbeleid. Sinds 1995 richt PALMBERG zich daarom op een duurzame productie van de producten en is dit stevig verankerd in de bedrijfsfilosofie. Sindsdien heeft het bedrijf zich tot doel gesteld om de impact op het milieu voortdurend te vermindern met behulp van de modernste productiemethoden en het gebruik van milieuvriendelijke materialen, rekening houdend met de sociale normen. Voor het bedrijf ist ecologisch denken en handelen een integraal onderdeel van de bedrijfsfilosofie geworden en vindt op iedere afdeling zijn praktische toepassing.

Duurzame ontwikkeling vraagt vandaag de dag echter om meer dan alleen aandacht voor de ecologische aspecten. Het is veeleer gericht op een alomvattende beschouwing van economische, ecologische en sociale aspecten. Dit doel kan alleen worden bereikt als iedereen dit doel kent. Daarom is elke PALMBERG-medewerker gevoelig voor de omgang met natuurlijke grondstoffen. Bovendien bevestigt de bedrijfsleiding opnieuw haar engagement om het milieu consequent te beschemen door het gebruik van innovatieve productieprocessen. Met het LEVEL-productcertificaat, dat de duurzaamheid van producten uit de kantoormeubelbranche weerspiegelt, wil PALMBERG de potentiële klanten een extra toegevoegde waarde bieden en de hoge standaard van de eigen bedrijfsresultaten nog transparanter maken. Het LEVEL-certificaat wordt toegekend aan producten waarvan de productie garandeerd dat ze voldoen aan de ecologische, sociale en economische normen in de hele toeleveringsketen. Niet alleen de gebruikte materialen en het energieverbruik worden beoordeeld, maar ook de gezondheid van mensem en het ecosystem en de bereidheid van bedrijven om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Compliance – uit overtuiging

Ook in de toekomst willen we onze positie als een van de toonaangevende producenten in de Duitse kantoormeubelindustrie op het gebied van kwaliteit, service en innovatie houden en uitbouwen. Dit zal alleen door een in der loop der tijd gegroeide en vertrouwelijke relatie tussen bedrijfsmanagement, medewerkers, leveranciers, klanten en een verantwoord milieu beleid mogelijk zijn. In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we daarom besloten een gedragscode in te voeren om ethisch of juridisch wangedrag te voorkomen. Dit definieert de principes en gedragingen waaraan we ons houden. Daarnaast doen we een beroep op klanten, leveranciers en andere geïnteresseerden om ons voorbeeld te volgen. Wij zijn vastbesloten om samen met onze zakenpartners duurzame normen op te stellen. Klanten, leveranciers en dienstverleners worden in ons managementsysteem geïntegreerd en contractuele partners worden aangemoedigd om binnen het kader van contractuele overeenkomsten verantwoordelijk te handelen. Bij de gunning van contracten wordt bij voorkeur rekening gehouden met dienstverleners en leveranciers met bestaande managementsystemen. Ook in de toekomst zal PALMBERG de hoogste eisen verbinden aan het eigen kantoormeubilair en het als een verplichting zien, te werken aan een consolidering van de tot dusver geleverde diensten. Met versterkt engagement zal het bedrijf de toekomstige uitdagingen, in het bijzonder op het gebied van ecologische balans en sociale verantwoordelijkheid, niet uit de weg gaan.

Sociaal Engagement

Als kantoormeubelfabrikant is PALMBERG al tientallen jaren een belangrijke werkgever in de regio. Sinds haar oprichting heeft het bedrijf het belang van een intacte sociale omgeving voor haar ondernemingsactiviteiten herkend en streeft zij er daarom naar om deze omgeving te ondersteunen. Maatschappelijk verantwoord handelen heeft de hoogste prioriteit voor de bedrijfsleiding. Met eigen medewerkers, klanten en leveranciers streeft het bedrijf naar een jarenlange, eerlijke, waarderende en bindende samenwerking. Daarnaast zien we het als een morele verpflichting om de sociale  betrokkenheid van kansarmen te vergroten. Voortdurend in het eigen productieproces verankerd, stelt PALMBERG al meer dan 20 jaar mensen met een handicap in staat om deel te nemen aan het beroepsleven. Als gevolg van dit engagement werken een groot aantal mensen met een handicap op verschillende gebieden samen met ons bedrijf. Tegelijkertijd is PALMBERG ook nauw verbonden met de stad Schönberg, waar het bedrijf is opgericht en de directeuren Uwe Blaumann en Nicole Eggert woonachtig zijn. Het bedrijf ondersteunt met trots  verenigingen op het gebied van cultuur en sport en sociale instelling in de regio, zowel financieel als materieel. De directie van het bedrijf wil vooral kinderen en jongeren en alle andere sport- en cultuurliefhebbers de mogelijkheid bieden om te genieten van aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten die een weerspiegeling zijn van de waarden van het bedrijfs: eerlijkheid, vertrouwen en betrouwbaarheid.

13.02.2023

BEDRIJFSBELEID