• Home
  •  Bedrijf
  •  Onze Verantwoordelijkheid
  •  Unternehmenspolitik

Ondernemingsbeleid

PALMBERG Büroeinrichtungen + Service


PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH ontwikkelt en produceert modern kantoormeubilair met een uniek design, eersteklas kwaliteit en een breed scala aan functies. Onze visie is om het persoonlijke feel-good klimaat en de gezondheid op de werkplek te vergroten met aanpasbaar kantoormeubilair, met als doel dat onze klanten zullen zeggen: "Met plezier naar kantoor."

Om aan de eisen van de klanten en de markt te voldoen, heeft Palmberg de managementsystemen voor:
• Kwaliteit (ISO 9001)
• Milieu (ISO 14001)
• Energie (ISO 50001)
en
• Arbeidsveiligheid (ISO 45001) samengevoegd in een gecentraliseerd, overkoepelend geïntegreerd mangementsysteem (IMS).

Kwaliteit

Als een van de toonaangevende fabrikanten van de Duitse kantoormeubelindustrie streeft de onderneming naar een hoge en voortdurend verbeterende kwaliteit op alle gebieden - zowel intern als extern naar zijn klanten. PALMBERG biedt zo eersteklas kwaliteit voor het dagelijkse werk van zijn klanten, niet alleen in het product, maar ook in de service- en dienstensector. Het spreekt voor zich dat kwaliteit hand in hand gaat met veiligheid, daarom zijn alle producten gecertificeerd met het GS-keurmerk (geteste veiligheid). Onze vraag naar kwaliteit uit zich ook in het nemen van de grootst mogelijke afstand van productieonderdelen die in het Verre Oosten worden geproduceerd. En we hebben deze claim bezegeld met de certificering 'Furniture Made in Germany'. Het label is onderworpen aan strenge voorwaarden en onderzoekt de mate waarin het ontwerp, de montage en de kwaliteitscontrole in Duitsland plaatsvinden. Bovendien moet het voor de kwaliteit relevante productieproces overwegend in Duitsland plaatsvinden met leveranciers en partners die voornamelijk daar gevestigd zijn. We kunnen met trots zeggen dat onze producten uitsluitend worden geproduceerd op de locaties Schönberg en Rehna in Mecklenburg-Voorpommeren. De naleving van de eisen wordt namens de VDM gecontroleerd door de Duitse vereniging voor meubelkwaliteit (DGM).

Milieu en energie

PALMBERG concentreert zich sinds 1995 op de duurzame productie van haar producten en heeft dit stevig verankerd in haar eigen bedrijfsmissie. Met de implementatie van het energiemanagementsysteem verplichten wij ons, continu energie te besparen en de energie-efficiëntie binnen het bedrijf te verhogen. Bij de inkoop geven we voorkeur aan energie-efficiënte producten en diensten. Door houtafval te gebruiken om warmte op te wekken, minimaliseren we het verbruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen. Vanaf het begin heeft het bedrijf het doel nagestreefd om de impact op het milieu voortdurend te verminderen met behulp van geavanceerde productiemethoden en het gebruik van milieuvriendelijke materialen, waarbij rekening wordt gehouden met sociale normen. De LEVEL-certificering volgens de norm van de overkoepelende organisatie van de Europese kantoormeubelindustrie (FEMB) bevestigt, dat alle PALMBERG-producten gedurende de gehele levenscyclus van het product aan ecologische, sociale en economische normen voldoen.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Onze werknemers zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom streven we naar het hoogst mogelijke veiligheidsniveau in alle werkprocessen op onze locaties. Op basis van actuele risicoanalyses nemen we technische en organisatorische maatregelen om werkgerelateerde letsels en ziektes, bij onze eigen medewerkers en bij externe medewerkers die in onze fabrieken diensten verlenen, te voorkomen. Omdat het veiligheidsbewustzijn van elke individuele werknemer van groot belang is voor de algehele veiligheid, stimuleren we onze werknemers om veilig te denken en te handelen door middel van een open informatiebeleid, regelmatige trainingen en instructies.

Naleving - uit overtuiging

Als onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we besloten een gedragscode in te voeren om ethisch of juridisch wangedrag te voorkomen. Hierin worden principes en gedrag gedefinieerd waaraan wij ons houden. Daarnaast doen we een beroep op klanten, leveranciers en andere belanghebbenden om ons voorbeeld te volgen. We zetten ons in om samen met onze zakelijke partners duurzame normen vast te stellen. Klanten, leveranciers en dienstverleners worden geïntegreerd in ons managementsysteem en contractuele partners worden aangemoedigd om binnen het kader van contractuele overeenkomsten verantwoordelijk te handelen. Bij het toekennen van contracten wordt de voorkeur gegeven aan dienstverleners en leveranciers met bestaande managementsystemen.

Sociaal engagement

PALMBERG is sinds tientallen jaren een belangrijke werkgever in de regio. De onderneming erkent sinds haar oprichting het belang van een intacte sociale omgeving voor haar ondernemingsactiviteiten en zet zich daarom in voor het bevorderen van deze omgeving. Maatschappelijk verantwoord handelen heeft voor de bedrijfsleiding de hoogste prioriteit. Met zijn eigen werknemers, klanten en leveranciers streeft de onderneming naar langdurige, eerlijke, respectvolle en bindende samenwerking. We zien echter ook een morele verplichting om sociale betrokkenheid te tonen bij kansarme mensen. Voortdurend in het eigen productieproces verankerd, stelt PALMBERG sinds 30 jaar mensen met een handicap in staat aan het beroepsleven deel te nemen. Door dit engagement werken mensen met een handicap op verschillende gebieden als partners met onze onderneming samen. Tegelijkertijd is PALMBERG met de stad Schönberg, waar de onderneming is opgericht en de directeuren Uwe Blaumann en Nicole Eggert woonachtig zijn, evenals met de regio nauw verbonden. Het bedrijf steunt met trots verenigingen op het gebied van cultuur, sport en sociale instellingen in de regio, zowel financieel als materieel. Dit laatste betekent dat verenigingen en instellingen donaties in natura ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van promotieartikelen voor tombola's, maar ook dat ons meubilair met geringe kwaliteitsgebreken niet wordt afgedankt, maar een zinvolle bestemming vindt bij instellingen in nood.

Verplichtingen

PALMBERG verplicht zich tot het nakomen van alle bindende verplichtingen tegenover onze belanghebbenden. Deze verplichtingen omvatten alle relevante wettelijke en vrijwillige verplichtingen. De eisen van het geïntegreerde managementsysteem zijn effectief geïntegreerd in al onze bedrijfsprocessen. De prestaties van het geïntegreerde managementsysteem op het gebied van kwaliteit, milieu, energie en gezondheid en veiligheid op het werk worden regelmatig geëvalueerd en voortdurend verbeterd aan de hand van specifieke kengetallen. De onderneming zorgt ervoor dat de nodige informatie en middelen beschikbaar zijn om de gedefinieerde strategische en operationele doelstellingen te bereiken. Alle medewerkers worden opgeroepen en aangemoedigd om hun taken met inzet en motivatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid op het werk, gezondheid, energie en milieubescherming in hun eigen belang, in het belang van Ondernemingsbeleid PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH Pagina 4 van 4 onze klanten en in het belang van ons bedrijf uit te voeren en deel te nemen aan het ingevoerde managementsysteem.

15.09.2023

BEDRIJFSBELEID